Osemsmerovka #44553 - "Problémom tohto sveta je, že inteligentní ...

"Problémom tohto sveta je, že inteligentní ľudia sú plní pochybností a..." - Ch. Bukowski ...(tajnička)

KÍNMOPBFLSPOLOČNÍKARCHAAR
EAASTRONAUTBAAŠSCPLECNIAK
ČDAKRÁBZERDIKŽPAČÝVÚGMIZN
LUĽESYSÁOEMRBEOLPASAÉČMLA
ALVOZÁNMMTHÁYINÁROŽDOINKK
PBNÁSTROJLVVRNGMPMAMJRNÍE
FOTOBUNKAASOÍKIAÁKĽAREVÔD
EXEKÚTORIKNKRCANALGETIKUM
ZBŠPÁRADLOČÉOEHZDEIÔTŽABA
ÁAAŽPJCAVMSYTŽDOJZREAARVĽ
HTEUOÉUIKEDKTNUŠRDÁOVSTMB
AOSPRNNISRÁBYRACEBARVAAIA
DHÁAŇYKDEVSRÁNARHCÁZPPNRČ
ANINALSGLÓBUSDESAŤBOJÁRET
KEČNILKABEZVETRIEKÍNJOVDC
https://osemsmerovky.relaxweb.sk