Osemsmerovka #444 - Mary Ward: Ak ženy milujú pravdu a hľadajú ...

Mary Ward: Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, ...(tajnička)

MVJAHUŠSÔCHRUPAVKA
AYAŽUBAORHOLRBYŤRZ
DSKPRLIRUERÁOŽŽIKÁ
MONVÓDERÁOKDÁÁSOCK
IKINÁSTUPNUTRTNSEU
NOLRPSTAAHOTOLTEVS
IŠTÝPRKTCBSKČREAIO
SKSCAUEEAÚRKÝDLNNK
TOAHHZSSRAPKÁČEIEL
RLRLNNMHTPOOBCGŽLA
ÁÁÍIARCKAAOREBRÍKK
TKPKŠNALMVVPŽÉANAS
OKOŤJASLEÚRBKMFUŽÓ
ROTKODMERKAIAHCDÁN
https://osemsmerovky.relaxweb.sk