Osemsmerovka #44233 - Z dejín Revúce sa dozvedáme, že sa vo ...

Z dejín Revúce sa dozvedáme, že sa vo februári 1937 po veľkých dažďoch vyliali zo svojho koryta vody Zdychavy a zaplavili časť Revúčky, pohol sa ľad nášho potoka a pretrhol hať pri mlyne a bola zasa zaplavená celá južná čiastka obce, cesta bola vymytá až po pílu a neschodná, škola bola odrezaná od obce a ...(tajnička)

ORNIZKRÁDEMORDC
AZKÁOAAUTÍČKOEV
NTVYŠKVBARKTOČY
LESAJLIAÍGEÚIKS
JMMETAKNTNRPEAV
JNKLZIKÁRSKAXHE
ROAOUFŠĽAAÁAVED
HTDIVVKEUDIZSČČ
FARFTEŇIMZKŽLJE
AHÁRYŠPAČAAOOON
MOLALSESLÁDFNPI
ÍDSKÍDUBÍRNPIÁE
LIEUZVONÁRAZCNL
INVŤATEKRAPBAVE
AYNŠANINEPSUHMÁ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk