Osemsmerovka #44148 - Kde sa práve nachádzam?

Kde sa práve nachádzam? ...(tajnička)

VRTÁKIMEDVEMIGRANTKA
PMÁCHICHOTSÚPERRÚZAP
POKSELETECATMANÍŽINA
LZSIIHLANČÁOIKIACBTS
RAETNCOSÁGLČÍSLÁVIKV
YISEUZKTEPVNVHNÝHMEA
OKNLSPVLEYBÍRICCEEJD
VAJUNAETHOPKMHYDSJAO
EVEARDTLSVTIODÚTLBRB
ČAGOŇEIÁIÁRDÝZAŠOOTČ
NRHAMAZONKAVARTSÉCSA
OPEDDÚRHSUÁUELOMRFON
SEEKTDCIBRYNDZOVNÍKK
ŤRAOEUDBANKACIVAJUFA
PPMVBOHYŇAĽŠUMTDIÉTY
https://osemsmerovky.relaxweb.sk