Osemsmerovka #44093 - J. Neruda

J. Neruda ...(tajnička)

IKONAZDASOKOKÍNJAČHK
TÍŽRIEBÄMIROZPRÁVKAO
ANIDYHNAČATIŠEMPIČRO
KVSSMUNÁVŠTEVAIOONMP
ĽOUEEGHŤSONREVÔDBVAO
EĽBSOCBORIEVKAESČGNK
TTMTUMAKCIAOROVTENČL
IAARRCNAIGÓLOKEARIEA
ŽDBAIAVOKDOPLRKTSTKD
RÍMMBKŠOFÉRMDBRATÍBŇ
DOAYRUSVADBAAOÁKVMLA
RSHSOKKÍLZULTJNČENEK
TCUMNUOMOMVKESIYNÍSV
PUTRZČYUŠAETIIMTICKO
OÚSEČKAKNRSPLEEOEHOH
LČÁKPARSIDOVÁNSNPĽVC
OŽNÝVEDECVNÁHĽADIČKY
MNSESUŠIAREŇVZORKAAD
EOVASTEROIDTEMÁNŽERÍ
RAIMÉRPPAZÚRMTEMNOTA
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk