Osemsmerovka #43 - Mamička, môžem vylízať misu?

Mamička, môžem vylízať misu? ...(tajnička)

ČREČÁKFIGÚRKAŽT
AKTSILABTUFKITN
VĽUDIAENIETEMNE
ÁAZDNYRBASNSÉED
RKAPSULAIKLZRDU
PRÍMSEVNACVEPIT
ZPLČVIERAUEOČCŠ
ORAVOTROKÁCDŤNH
ROBÚSKNÁZORNIIA
JESEŇPREDSKOKAN
! !
https://osemsmerovky.relaxweb.sk