Osemsmerovka #42928 - Šéfe, som nútený požiadať o zvýšenie platu, ...

Šéfe, som nútený požiadať o zvýšenie platu, už ma kontaktovali ďalšie tri fimy . Fakt ? Ktoré ? ...(tajnička)

HAKNÁTNOFTVRECE
OLNSEVÁZKÝÚPLKZ
REIMYNGDPTÁMDNR
ÁJŽORUOLLTÍNOIA
RAKTNVAIBEÝVPHD
EKAÁÁTEELRIŽAAC
ŇIRNASOZANIRDRA
JNNKKUCHÁDZAČEP
PAMALKERCMPEDAŇ
ÁTBČVARGAIOKRKT
LORLTOÁZVVHKÁPA
EBRŠONČKOEÝCBEA
NVAODŇOUÁŠOVOLS
KBRLOPONOMIKRÁK
ATROTSEGIDNTHNE
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk