Osemsmerovka #42790 - Expo 2020 Dubai je celosvetová výstava ...

Expo 2020 Dubai je celosvetová výstava inovácií, priemyslu a kultúry jednotlivých krajín. Uskutočňuje sa každých 5 rokov a trvá 6 mesiacov. Hlavná myšlienka je symbolom inovácie a progresu a je založená na spoločnom zámere, odhodlaní a spolupráci krajín vo svete. Účasť bola potvrdená 192 krajinami a napriek pandémii, ani jedna z nich neodstúpila. Tento rok tak môžu prispieť k naštartovaniu svetovej ekonomiky po koronakríze vďaka inovatívnym vynálezom a riešeniam, ktoré budú predstavené na Dubaj Expo 2021. ...(tajnička)

KUDRMAŽAOT
AEĽRNNORLS
SŤCMOJLYZB
KHVILOIBÚŠ
AÁÍTHVOÁKA
DPNORLFRÍL
ÉEKHAVITET
RLOŽCDNNIT
AKČILRABÍO
SELARPVSŤK
, ,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk