Osemsmerovka #42642 - kalendár

kalendár ...(tajnička)

RÉŽANAMRAB
VYSIELAČKA
AORIEŠOKRG
LRAKČESÚAV
MGUEGOARKÝ
UOIHAKDOBN
ŽRÁDLCANÁI
NIÁSÉIKYBM
ALPRÍVESOK
VAANEIGYHA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk