Osemsmerovka #42481 - konflikty, rasizmus, rasa, xenofóbia, ...

konflikty, rasizmus, rasa, xenofóbia, etnikum, etnicita, kultúra, diskriminácia, predsudky, spoločenstvá ...(tajnička)

TEAKČAHAĽŠ
ŇIOLSIPDAN
EŽAKTÁLBOK
BEGAÚEAHBL
EROZPZMEEI
RBRJEÁPRZN
HÁDANKAEIČ
RNZPERACTE
NCUŠCOIAAK
NÁPOJKÍČIB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk