Osemsmerovka #42437 - Čínske príslovie o učení:

Čínske príslovie o učení: ...(tajnička)

KÍBMOGJHOSTIAEC
DŽLOZBUBNÍČEKAH
ČAKVOKĎERPŠHČVL
ULKOHÚTÁŇORAÍÝA
ČUAHVEBLFRFENCP
OĎAKRAHÉDELSDHČ
RICHTÁRMEŠITAOE
IUAOÁEMDOENULDK
ECĽKKČLAZTTDKAV
DAEEČŽNINOANSRI
KIEJSYÔHŽIPIAKE
ATHCAJTLLÚAČRYT
ŇPRÁDRAILIMKTŇO
OATEZAKOIDUAOAK
KORGANIZÁTOROSŤ
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk