Osemsmerovka #42332 - Prastaré heterotrofné organizmy sa nazývajú ...

Prastaré heterotrofné organizmy sa nazývajú _______ ? ...(tajnička)

AKČÁLMRCHA
KDAHDOAEJT
LEKCIATVOU
EMLESOPARK
DOARČKORTO
OLZOHRLDSP
MÁANILESYK
UCBCEROBOB
OIDÁRKÍNOK
BAYPOSUDOK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk