Osemsmerovka #42239 - ...bolo údelom postupovaným uhorským ...

...bolo údelom postupovaným uhorským panovníkom - mladším príslušníkom dynastie. V období svojho najväčšieho rozmachu však dosiahlo úroveň suverénnej štátnej organizácie s vlastnými hranicami, verejnou a cirkevnou správou. ...(tajnička)

HKURIOZITA
CSCEREBOKN
ELZFNRMIEI
RAMRTÁRITL
ONIČČKANŽH
BIJKSDKEÔC
ONAAÚADETO
DKLNÉSVOAD
AAJVOÝDSBZ
ĽTVOAVTIRB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk