Osemsmerovka #42143 - Knieža Rastislav sa usiloval zachovať ...

Knieža Rastislav sa usiloval zachovať nezávislosť Veľkej Moravy od Franskej ríše. Preto potreboval samostatnú cirkevnú organizáciu, ktorú mu mali pomôcť vybudovať misionári z Byzantskej ríše. ...(tajnička)

OHCÚRTNAKITKARP
AEGOKEINADANUVF
KRKÓVONCDAKŠTLO
ČBUTLTVAZKNAOÁT
AÁRNTASÍATETGDO
RRČŠRNIŽGAIIRAB
ÁNAPÍŠODULMŠAAU
VFORFINTAMOEMHN
ZDIIÓKOBÚZPMIRK
EKONOMICKOSŤÁKA
CHATAVARKMAKDÁH
AHUTSNEŽIENKALE
KNIŽNICAVÁZIČKA
RKÓPRELIEZAČKAD
AVÝFUKOSEIPUŠKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk