Osemsmerovka #42141 - Minulosti sa človek nikdy nezbaví. Nemusí ...

Minulosti sa človek nikdy nezbaví. Nemusí ju poznať, nesie ju však stále v sebe, vyrastá z predchádzajúcich čias. ...(tajnička)

POLOŽKAREITSAPA
NBONTKLBRILIANT
REOVOÍTAUPÁĽAVA
POINTNEMAREPMET
OKNLSSMUGÁČRÓŽE
EAPMHATLNLÉIRÍP
IASIRPJEOODEARR
NMJEZÁSTDDOČIKE
ERARRZGRZRPISOG
NOVAZDANNDANEDL
AFORTSATAKDOREE
RARÚZALGKHAKGVJ
ZREKEDEBIBLIASK
ZADANIECHRÁMOSA
OTSECEDIVONSAJA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk