Osemsmerovka #421 - Thornton Wilder: Peniaze sú ako hnoj,

Thornton Wilder: Peniaze sú ako hnoj, ...(tajnička)

SČTOBOGANMANZÁZ
RTEKRAPLECHOVKA
ANÚRIRÁKROTOMUI
DÁOVTCÍNTALZŽIC
OLBPVÍTOVUJČANÁ
SPROAÉKOPEKAKAV
ŤOUNIŽVEDORKIIO
RTBUTŇŇOPAÁCTGN
EENKAILUHENSAÓU
DKÍAPZTCÁEIAMLR
ÁAKOMSDEDĎMLAOO
VRŠAEÁSIKAETRKK
KTSINRVOAZSAGEH
ALRÁJEDINÁČIKDŽ
OPLANÉTAZÉTORPU
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk