Osemsmerovka #42040 - Robiť chyby je oveľa lepšie, než

Robiť chyby je oveľa lepšie, než ...(tajnička)

MPIRÁTEĎAV
DAĽHOPPERÝ
GRLTIROVAF
BANÁNACOGU
NPLERSHPIK
REVUOIAÝCO
BTZKGAAVHI
EINERTEŠYV
KLINIKAŤBN
SIKÍNOLSAČ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk