Osemsmerovka #41959 - vybrané slová

vybrané slová ...(tajnička)

AKEČMÁRANICAKTNEDUTŠČÁGAP
KOLÍKOZUBDŽUDOLOVYBRUSIČR
PAKTNENOBACINARABSIPEMEZÁ
OVYDRAZAHRACHBKORÁHRVÁNYC
SAMOTARCHITEKTKAKNEIMUŠĽA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk