Osemsmerovka #41941 - O. Wilde

O. Wilde ...(tajnička)

OTEPĽOVAČKYGNAIŠAFSP
KAVRALÁOFCHANBAKŠUPF
ÍHIVSAZLAAKTALHETZKO
NZDDNÚIADĎSCMÁRÝGAÍT
ČÁLDÉEČÍNAIÁPEMÁEDLO
ALYŽAGKEČLAVDRMDPZPA
VOVEPLASTELÍNAIBAAOL
RŽŤNSYKRAKRÉSIŽERJTB
TKSTLCTVTODVAHAEDYŠU
OAOLOEUEVHRKDĽNOEUOM
ZKVMNRSTAĽVŽUISNKUCP
ÁVIEÍÍOĽRAUČCKIAÓHTH
MÝNNKNDEPDRAATILANAB
OZZAŤERUOOKSINILEŠAR
REÁĽBARÚKINAMSAMČEKK
IRLŤUHCÍRPŤSONRAFSTV
EPBICYKELUTRIBÚNAFTA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk