Osemsmerovka #41753 - Ch. de Montesquieu

Ch. de Montesquieu ...(tajnička)

CMSLARBOKÍČIBVÝSADBA
EALMRCHAPERITÍVDIEŤA
PNOABEINAREIPZVÉAVON
ODDZVNTLCACZNTTŇOÝOI
KĽĽBCÍOEDEDJÁYYZLPDV
ZAMESTNANIERJHNÉZABA
EÁLSTENAEŤRYOÁRPEDOR
MPLTPATRÁSEBMTRAŽOČT
EFJORDVVOOŠKNRÁODVKO
PTTHHBHYMNAAÍIKRSKAP
IUKŤMATIBDLSČOOTPAAČ
SČÍTANKAOOÁPKVROTRTD
UNJHLRKRVHTOAATNNTUO
IIAVOÁGEOZCJPKOÁEIRM
NAČFVRŽNĽNREAČČŠNSKU
ÉKÓUAAÁÉIUCNAAVIOTÁZ
GNBDLJDROBČEKĽAVBKZI
ÚONOHZPTEÁACCORKAAKK
MUBLAOTOFŇODOBGANYBÁ
BAFĽAŠANIPURKŠAKANÁL
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk