Osemsmerovka #4175 - Hodnota nespočíva v množstve,

Hodnota nespočíva v množstve, ...(tajnička)

AŽEINKFASŇ
KLEVKÓCÓŽE
RDCVRELÁAR
ÉOIUŽIRTLÁ
NHMESAALÚR
JOBTGLAAZT
AVALPÁZČIK
ZOLÝLITIAE
IRVRÁJEVEL
DINVESTORE
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk