Osemsmerovka #41670 - Erich Maria Remarque: Hľadať lásku? ...

Erich Maria Remarque: Hľadať lásku? Nezmysel…hovorí rozum. Smiešne…hovorí hrdosť. Riskantné…bráni skúsenosť. Ale TAJNIČKA ... šepká srdce! ...(tajnička)

KOLÍKLÝTKO
OSAMSKRIŇA
PSOTYAMZKD
EAIŤMOUČBÁ
IMVVBBIAEL
TOAIONČŠSV
ŠPLRLKZPED
OAAÔOÓBODA
ÍLKRJANRAN
ZLATNÍCTVO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk