Osemsmerovka #41556 - E. Gilchrist

E. Gilchrist ...(tajnička)

NENŇEMKODOREPILÓGI
ČTECTÁKIFITRECEDEV
SKAUTONÓMNOSŤHŇSIP
RVLÁČIKÝABPEIREPNÍ
TZOLZTTCJRVÍRUSOÁŤ
NDBÁÁUIEUKROMPÁČIS
EURNSLMŽĽVOŠKABMVO
NCÚAOPICAKBLEVICAN
IHSKBNNOHUASDKŤZPN
TEOMAŽYPRÍKRMAMUTI
SRKCOKNÝAOČEPIHČKČ
BŇNBNČVENBIEAPDIÍO
AAROBUZTAMDILRŽTŽR
ŠÁLDNŇEZOVZTIEÍEOB
KIOYUSÁDMLEIČŠNĽNO
SAKČAREBANIŽKĽSKID
EGREŠVATÁRVNAAYAAK
ULOKSSOŤOAHCUPORUA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk