Osemsmerovka #41548 - NBV 6.roč

NBV 6.roč ...(tajnička)

ATSITNEDFŤ
STHVKÔPORS
OŠTRÚDĽAMO
RJOGURTROR
VÝCHODEFLT
NAKČÔLAIFS
ZLOČINECIY
EŽIABRESVB
EDEKORÁCIA
TPÁCHATEĽA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk