Osemsmerovka #41417 - Starý zákon

Starý zákon ...(tajnička)

ZDŤŠEIRTINJEKCIAVLPÁ
FIGÚRKASŽALUĎPACÝOOL
OÉVĽGDÔVODBČBNVIHDHV
NTÝARÚKINAMÁAŠANRCOE
ZYSNAOTBLNBLMUĽAADTŽ
ÁVTCFROETIGISHZRLŤOI
SYAEIJTAKENÓGAHAMSVČ
TUVČKKDATCHKHJŽBRAOK
UČKOAEIIAHULSBOOMASA
POAOSCKEČRVSAZZIÍKŤI
KVNENUTIROVAFPSENRAC
YABEMÁÁRTAKURIČEÁAZÁ
ŇNCAĎATEĽZIÁAJRPRIUZ
AICÁNECSNIVPOVAĽAČĽR
LEOKKKÍZMAKROKÝSMČHE
ZÁŠKOLÁKČOTZČINNOSŤV
ESTBTŠNRBSIRĽEDŔKÉMN
HCÚSOPRRÝTFRAKTÁLPSO
AZDOPRAVAZÚDEMUFRAPK
VYAKČILRABKRÁĽOVSTVO
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk