Osemsmerovka #41163 - Slová sú ako zrná, ktoré rozsievaš zo ...

Slová sú ako zrná, ktoré rozsievaš zo svojich úst ...(tajnička)

KSELBÁZŽŠS
ZAIÔSOIMAK
ÁNČATALITI
MILEREMEŇŽ
KTCANILSAÍ
AKUMULÁTOR
OABOŽLDOAK
SKOLEGYŇAL
KANCELÁRIA
OZRKADLOVA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk