Osemsmerovka #41014 - Nikdy nekonaj v

Nikdy nekonaj v ...(tajnička)

KÄMDOHV
GLVRÁTA
ŠAIŽMNR
AGZAIME
TNĽDTEŠ
ŇBELABK
ADVOESA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk