Osemsmerovka #40909 - Vždy sa veľmi tešíme

Vždy sa veľmi tešíme ...(tajnička)

NAZEVDJARABICAL
AHAIOKEHOKAIKOA
ZUHLRLDKIČLČTAR
OLRHTEHLAÍÍOTKV
PSAUSPÁVANKANŽA
EŠNTOEANDDPDÓOF
RUIKOTVAMOLMZNÓ
ÁPČKROLULHIIIOR
CIIAYKKYACKRTTU
INEBSISĽCBÉÁASM
AKVÁNTUHCORLPHK
HAÉTYBLANAKBÁBE
CMEROZÍTPIRTSIČ
UEÉBOBLAKČIBZIU
MNOŽSTVOROVOHOP
https://osemsmerovky.relaxweb.sk