Osemsmerovka #408 - Konfucius: Premôcť zlé návyky môžeme len ...

Konfucius: Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, ... ...(tajnička)

KONLPODLOŽIENZBALVAN
ZIVKIRJAZDASÚDÓRAMFK
ŠÁÝŽOBEALHETANIŽURPD
HKPVALOUZKOAKNEČUROD
RÍAARTOMKMSRBYAKČESÚ
ÁXRNSŠVPOÁÍELRTBLATO
DANÓDEOASTŽNÚÓUORLOJ
ZTÍTCÁVKAYUKZBUNDALA
ANKEPÁLENICAAICRENIZ
JDRBEZVEDOMIERAUČTČY
ZVEROLEKÁRPNKJAMKAKK
FYVCPOPOLŇOUOCIGARAA
GIKIHLANEŽDTLIENÉAÍZ
ODGNETDRIASRÁLATTIČK
MEOÚIČÁČJOTAČRNAAŽRI
BTZTRDKNSLAŇVOLISOPŽ
ÍAOROAOOŽDTŠMPMÚATÁÍ
KIMVKÍLHUYAIÝÚBLESKR
SLUŽOBNÍKMHVMOVIDALK
POLIKLINIKACRPULÓVER
https://osemsmerovky.relaxweb.sk