Osemsmerovka #4040 - Reč je daná všetkým,

Reč je daná všetkým, ...(tajnička)

VITRÍNKAGZAIMMV
CEVACICMIÚAKDUA
SRODEKORÁCIASFL
EŤAVTSRVIVÍODRP
KUAREIMVCOVDKAS
EKCHTTAÝNIIEEPV
RÔNAŠJVÍČVČHOYP
ALMÁUVSAONALJVR
KŇYFSALCASOEÁEE
TABTKTHMBČDLPVD
ULUEÉRRONNKOUEN
AORLČABOÁÁRVTRÁ
KKTAHUSVJTOYSIŠ
SAOBĽŤAAÁMUBÁCK
VZŤAHČMŽŠKVRNAA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk