Osemsmerovka #40205 - A. France

A. France ...(tajnička)

JAČMEŇTÁBILECUKRÍKMJ
ERLAOBILIEŇERÁVERDAA
PADÓIDEROTÁBUKNIOPLŇ
OTŠIFCEDUĽAEAŽALUĎÍV
ÉOKFARÁRPRAMÁRDOKOČO
ZLIESŤELÁNEPCIÉDUHEC
IENŠÁSOZUTPGLDENNÍKA
ASTÁDOINŤPOEIMÁOALSR
DŤEKANOÁAPIRÁTCGNTKP
ROIDAEOMYBNNPĽEDIKRS
APVINLEKCIARAKŽEBOEÁ
HASRRAČAČVNHGMRVFZRL
OIAIEINEDEVEÁAMEJUÁZ
CCVGTDRAILIBČVSŠPBRÁ
EÁOESZKÁLISDOOOVCKOS
NRDNIVHUOAKČRFÝNÍPHT
NEVTCIODPOVEĎSŤNVVEE
ODÁNROTAJOMSTVORLOJR
SEIČORÝVĽALUAKČIVARK
ŤFĽAŠKAKÍNŽAŇKONREČA
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk