Osemsmerovka #39671 - Vincent van Gogh: „Láska objavuje na ...

Vincent van Gogh: „Láska objavuje na milovanej osobe stále nové... ...(tajnička)

SAŇVOČIŽOP
VAKZÚLBJBA
VÝAVÄETOUP
AAFIOVDVVM
NDIUCŽBZÁA
ÁHZZKNÍOKL
DUDAĽHERPI
CDERGLOCKN
HBYBEMISIA
AABOJAHBOL
https://osemsmerovky.relaxweb.sk