Osemsmerovka #39599 - ocko mamka brat sestra sesternica ...

ocko mamka brat sestra sesternica bratranec ujo teta babka dedko ...(tajnička)

MAGNETOFÓN
SKDIAMANTT
TČBŽMOTORH
OAEAZVODCA
VHINRODAEO
ÁÍSDLLRIDV
RTAÁUTIČUI
ESČRSĽNČĽS
ŇKOOACAPKO
EXPEDÍCIAA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk