Osemsmerovka #3942 - Je to červené, a je to zajac. Čo je to?

Je to červené, a je to zajac. Čo je to? ...(tajnička)

RVUHLOPRIEČKAMRP
ÁAAPASTELKAČKASO
NRSAKČIZÁVREMEŇL
UEPAČOKRUHCYDÝVO
GCYKRABMOLPLNHVŽ
YHLBFORMÁCIAROAK
MAAADÁSAFALOLĎKA
NDKLEKKNKHMSCUČV
ÁIOLJNÍZIOÍIULIH
ZŠPVIÁNÝZČTKDANC
IAADNBJVÁŽKAZŽDU
URROYŽOEERBAIŽOB
MAMBADBSLINANVPO
SÉBRONZTÁIANETSL
DIMENZIAENAHCUME
KÍČIBIOCHEMIČKAD
http://osemsmerovky.relaxweb.sk