Osemsmerovka #39379 - Rybička vo fontáne povedala : "v takej ...

Rybička vo fontáne povedala : "v takej horúcej polievke sa žiť nedá" a ...(tajnička)

PODVEDOMIE
ĽOKTAINETŠ
AKČAVOKNÁS
DAKČRFGČKU
OLŠTEUOAIA
VIUPLPIKML
EBHIBOLÁEE
CEAAAŠVRDP
SRJARTSESA
OBLOHAAŇCK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk