Osemsmerovka #39184 - Pohyblivosť

Pohyblivosť ...(tajnička)

ATRAKRAVATAM
ŇCMLÁNAKSIMO
HEOREJHÍMTBT
YPBEŽECNIULO
VAIZÍSORSLGR
ŠRDBREDEKÓKB
RTHÁKŇZFLAAR
ESRRGABIANIO
IIDKMIPCDJŠZ
LPIAÁERIBOUR
OÁNTAČTBAVSU
GZAČIATOČNÍK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk