Osemsmerovka #38762 - Čo je základom zážitkovej pedagogiky?

Čo je základom zážitkovej pedagogiky? ...(tajnička)

TMAIKONAOV
EGKAOŠANCA
LNNKRÁLATL
EOIDAHCOPE
SPZAVZAJTC
KGDIÍIRPVA
ONULROMUHI
PICHPÁCŠBS
SPLÁTKAKIE
BELETRIAAM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk