Osemsmerovka #38581 - Veľké uši, dlhý nos, nie som žiadny horenos ...

Veľké uši, dlhý nos, nie som žiadny horenos. Ťažko ma tu spatríte, bývam totiž v Afrike. Kto som? ...(tajnička)

AKCAFSE
HERŇAAT
VČLŤKKI
RLVŠTČK
TAÝENAE
UVRIALT
ĽÉORLÁA
NOBTYKN
ÍMANZÁZ
KKIČAIŽ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk