Osemsmerovka #38576 - Zvieratá

Zvieratá ...(tajnička)

NAOAICKELS
CNČŠPAGÁTL
VJALÁRIPŠE
IEBOEŽVEJI
ČLÁŠMĹONAD
IIRRETDÁZA
SČBONOOLMT
KEOŽTKVEÍE
OKDLÁTOENV
CBRALODOTS
https://osemsmerovky.relaxweb.sk