Osemsmerovka #38051 - Čo je proces cieľavedomého uvedomelého ...

Čo je proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitých záujmov a postojov. ...(tajnička)

AKČÍNMOJÁN
KAVTNŠATŇA
TDZUEÁDEAM
SAHRIADKAE
ASGILLVEÁZ
IEVSHOKEJA
ČINTRÁJEVI
ÚRAKLÁILIF
SPUAVARPOD
ECPROTOTYP
https://osemsmerovky.relaxweb.sk