Osemsmerovka #38039 - Predmetom ďalšej prednášky je:

Predmetom ďalšej prednášky je: ...(tajnička)

PUZDROINŠT
CESNAKITUC
IONARLIZOL
LCENEVÁLSO
ŇERAIČALTH
VANZVODCAC
NÁEIDUKÁVR
CSLUČKAIBV
AKĽETITCÁA
ANÍLOPMART
https://osemsmerovky.relaxweb.sk