Osemsmerovka #37741 - aký je najroztomilejší psík na svete?

aký je najroztomilejší psík na svete? ...(tajnička)

BAUZBRAŇROŠÁDAP
OLCKIČÁNZAMOCKD
MIHLOMMEÍIRTEČI
BROAAÁNSORKSRÔE
AOLDIDEIRÁUEELV
KGAKBÁBNCLKGHAČ
PAKAKNIDRASUIII
AKLĽATOTEMÁNRFN
ĽPÍŠRJINÓPMAŠTA
ŠAPAEIMODEVABES
FILMÁRAIČOMAONR
ĽČMALÍČEKLBUJÓN
AKŽOLÁZDABODKAK
ŠČAPÁTOPSTODOLA
ASUKOPABONENTKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk