Osemsmerovka #37709 - anj

anj ...(tajnička)

YFASÁDAAEA
MNVTMŇLKMK
UTIOVERČOČ
ČŠRNZLEUDI
EOAOEÁPVLC
NLBŽFDNZIE
IRĽKPEOLTV
EGAAOJJRBY
MŽMOZAIKAE
SPRÁVCANTN
https://osemsmerovky.relaxweb.sk