Osemsmerovka #37672 - ............ sú živé organizmy, ktoré ...

............ sú živé organizmy, ktoré dýchajú, prijímajú potravu, rozmnožujú sa, vyvíjajú sa a pohybujú sa. ...(tajnička)

KHŽIKLNVBA
OAUTERÁKOM
MDZBČHHÍMF
EÍÁEACĽNBI
ZKOČRUATAT
OÍÍCBBDORE
PNSUTÝMBDÁ
IOAHAVDOÉT
CLNEILHRRE
ASHYKLAVÍR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk