Osemsmerovka #37401 - ciele a úlohy telesnej výchovy sa realizujú ...

ciele a úlohy telesnej výchovy sa realizujú vo výchovno - vzdelávacom procese, označovaný ako...... ...(tajnička)

KTEAAKNEČUROD
CÍIOKCEDIÉTYK
HENEKRIKÁŠEFO
ISAMSLOČLPLOŇ
RÚNEUAAHNRDVA
UČVNCKÝPUIOTK
RIOTHČSTONŽEČ
GARÁÁÁFEJTÓNI
ISALRLCČIÉHIN
ATZOVONÚÝRPSĽ
OKŽÔLKRSOCPTO
ŇARBZŠEČIŽMAS
SSTROJUHOLNÍK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk