Osemsmerovka #37114 - Zamestnanosť ...

Zamestnanosť Vzdelávanie Stratégia Ekosystém Inovácie Spotreba Chrániť Rozvoj Potreby Chudoba Energia Agenda Výživa Ciele Zdroj Hlad Voda Rast More Súčasnosť Uspokojiť Generácie Blahobyt Vek Rovnosť Dostupnosť ...(tajnička)

PSŤSONMANZÝVZEB
OTLAKIČÁNZAMDUR
ÉLARTISTASTÔKAI
ZAADAMORHCCOOSG
IVIČIÍŽĽKHNLŽTA
AIVRRĽĹEOIADUID
BČEIUNTDRRLIŠEÍ
EKMEKIOŔIUDZIRR
EASDVKKKSREONAK
LOÚAPMENŤGTVAČA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk