Osemsmerovka #36847 - Zo zostávajúcich písmen zostav myšlienku:

Zo zostávajúcich písmen zostav myšlienku: ...(tajnička)

ŽOHAKRÍŠAF
RZKCIVOTOI
ŤÍVSEMNÁSA
ABČEILVEDL
ŽIEJRDPERÔ
IOLZAOAUMČ
SAÁSRRKLDK
KÚRYVOKRKA
ONADANIEUS
CEBUCHNÁTH
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk