Osemsmerovka #36686 - aká by mala byť jedna z vlastností človeka

aká by mala byť jedna z vlastností človeka ...(tajnička)

OSURFISTAHCOCAM
VCHYBAÚPLKMKŽOČ
IHOBZSČBOROVICA
TOLRATERZOAIVAM
EDURKRTLUTNDONÍ
LBBÚÁOIOBÁIATGJ
PRÁZDNINYLVLEÍI
ROOAAAIOAUOKNNR
UKAPTUKMRMKRIAP
ŠOKFATOKEILMSRH
EVAMIKRÓNSEITHO
ŇNKSHARUĽAIVAÝL
EIDZEVHÚSÚBORVI
ACINEDASKORISŤČ
AAKTENURBÁDANIE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk