Osemsmerovka #36685 - výborné na psychiku je ...

výborné na psychiku je ... ...(tajnička)

SUTÝMOČIARZÁŤAH
MALOPUKLICABÚRT
OFTŤSONTSEIMICV
TTLBKOZAKTÍVRES
OVEIREPÍIÁADNAB
RÝBCNUTKCRZGÁAF
EČEČHTŠŽAIUOBKK
SASPYLAKOPANOĽÍ
TPETŠOPKOBKDJEN
NÝDESTRÁŽNČORTL
ESACHATRČEILOIE
DODTNEVLOSBAHŽČ
UPLINÓELEMAHCRÁ
TEOKSINARÚBZÍDN
ŠINTERIÉRAVIVÁŽ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk