Osemsmerovka #36223 - Koľko schodov vedie z Nitrianskeho hradu na ...

Koľko schodov vedie z Nitrianskeho hradu na parkovisko pri štadiónoch? ...(tajnička)

AKBÁBŤSITKOS
TPOŠOADZAGSV
ELNRRČVRNÚRÝ
KOÓOIESAKCOK
ÍMLBEPKNRŤBO
JBEÍŠTOEDTÚP
AAMROFINUESA
ČĽAPKANICALL
SITATILEGIEH
CEROVTŠOSOKC
ADAMORHYDRÁT
TPKOTAIVSÄRŤ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk